Kao ugovorni upravitelj i održavatelj u cilju odgovornog i uslužnog upravljanja, osiguravamo uslugu upravljanja i održavanja , kako poslovnim tako i stambenim, industrijskim, tehničkim, prodajnim i zajedničkih dijelova prema najvišim standardima, a sve temeljeno na primjeni znanja i praktičnih vještina.

Osnovni ciljevi upravljanja:

 1. postizanje potpunog zadovoljstva korisnika usluga
 2. očuvanje i podizanje vrijednosti nekretnina
 3. povećanje kvalitete življenja
 4. nesmetano provođenje poslovnih procesa
 5. stalno poboljšanje kvalitete usluge
 6. biti prepoznati kao najstručnija,najpouzdanija i najkvalitetnija tvrtka u segmentu upravljanja i održavanja nekretnina

Jedna smo od rijetkih tvrtki koja vlastitim kapacitetima može pokriti preko 80% potreba na poslovima redovnog, izvanrednog i investicijskog održavanja objekata, a u suradnji sa našim partnerima osiguravamo redovito servisiranje svih postrojenja i izvođenje ostalih potrebnih radova na održavanju objekata.

Naša firma „Graditelj svratišta“ d.o.o. brine se o kvalitetnom provođenju svakog dijela tog procesa odgovornim radom svojih zaposlenika.

Poslove održavanja provode:

 • voditelj održavanja
 • centralni ured
 • 4 operativna dijela (regije)

Radi kvalitetnijeg i učinkovitijeg pružanja usluga, teritorij Hrvatske organizacijski smo podijelili na 4 operativna dijela, dok se unutar regija područja dijele na geografska područja.

Naše znanje i iskustvo oblikovali smo u uslugu održavanja objekata s ciljem racionalizacije troškova i povećanja vrijednosti istih kroz sljedeće aktivnosti:

 1. Redovno (tekuće) održavanje objekata
 2. Održavanje po zahtjevu (interventno održavanje)
 3. Investicijsko održavanje objekata(sustavi grijanja, elektroinstalacije, klima uređaji/sustavi i dr.)

Sve zahtjeve za redovnim (tekućim) održavanjem i održavanjem po zahtjevu (interventnim održavanjem),kako bi se spriječio nastanak veće štete, možete uputiti direktno na Help Desk tvrtke Graditelj svratišta d.o.o., na sljedeće brojeve telefona:

Telefon: 01/4585 444, 01/4585 445
Faks : 01/4585 420
e–mail: helpdesk@gsv.hr
help desk 0 – 24

U cilju osiguranja kvalitete naših usluga iz područja izgradnje i održavanja stambeno-poslovnih i javnih objekata, izgradnje i konstrukcije industrijskih postrojenja, izgradnje i rekonstrukcije cesta, izgradnje vodovoda i kanalizacije, izvođenje završnih radova u graditeljstvu, održavanja vodotokova, izgradnje, održavanja i rekonstrukcije telekomunikacijskih mreža, usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije, usluga zimske službe, usluga higijenskog čišćenja objekata, izvođenje hortikulturalnih i drugih radova uređenja okoliša u naš poslovni sustav uveli smo i implementirali sljedeće međunarodne norme:

 • Sustav upravljnaja kvalitetom, norma ISO 9001
 • Sustav upravljnja zaštitom okoliša, norma IS 14001
 • Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu, norma OHSAS 18001
 • Certifikat poslovne sigurnosti